ВРЕМЕТО Е ОСОБЕНО — КРИСТИАН ТАКОВ

Afflatus Productions
2 min readApr 7, 2021

--

Времето е особено.

Доброто е потънало в многозаконието. Справедливостта често пада жертва на изкусна аргументация. Истината е безсилна пред корупцията.

Времето е особено.

Обществото ни дири стабилност не в морала си, а в институции. Ала институциите се състоят все от хора; хората пък често нямат морал.

Времето е особено.

–– знаем закона, но сме забравили приличието;
— търсим формални доказателства за очевидното;
— спазваме процедури, за да загърбим разума;
— решения се вземат колективно, но не за да са мъдри, а за да са безотговорни.

Времето е особено.

— Полуграмотните са на почит;
— Безчестните са богати;
— Честните — нечути;
— Пред Храма дъни чалга, а Св. Синод не е разбрал.

Времето е особено.

— правото, колкото по-съвършено става, толкова се оказва по-безмощно и в това е неговият парадокс;

— за общество ни, което започва да разчита само на правото, това право е напълно безполезно.

Не се лъжете. Времената винаги са били особени.

Днешното, освен че е особено, е и доста объркано. Но и това не е ново — спомнете си Ботевото „погледът мрачен, умът не види, добро ли, зло ли насреща иде”. Към 140 години оттогава. Все сложно и все объркано. И все особено.

Тъкмо повод да кажете като милиони преди вас — „Искам да съм честен, но ми пречат”.

Рядко ще сте пред съдбовни избори. Развратът иде от малките компромиси и от ежедневността на злото. Ще маскирате страха си като разумност, алчността си — като предвидливост, а безчестието си — с изкусна аргументация.

Но тогава не пледирайте за невинност — разсъдъкът може и да ви заблуди; сърцето ви обаче знае.

Ако изберете светлата страна, ще ви е трудно, вероятно бедно, може би самотно и — със сигурност — несправедливо. Награда не се предвижда. И въпреки това този избор неизменно го прави голяма част от вас.

Така че, бъдете спокойни — изборът е ваш.

И не търсете оправдания. Защото изборът е ваш.

Gaudeamus igitur!

София, 12 юни 2010 г.

Това трябваше да бъдат няколко приветствени думи към Випуск 2010 на Юридическия факултет на СУ. Не се получиха много приветствени.

Оригиналът на текста е в личния блог на Кристиан Таков.

За повече информация и новини относно документалния филм за Кристиан Таков, можете да следите страницата на Afflatus Productions във Фейсбук.

“Времето е особено” е част от сборника “Истина и справедливост”, представящ част от публицистичното наследство на Кристиан Таков.

Снимка: Личен архив, Кристиан Таков

--

--